OFERTA

WARSZTATY, KURSY, SZKOLENIA

w obszarze naszych różnorodnych specjalności, projektujemy i prowadzimy szkolenia, indywidualnie dopasowane do potrzeb przedsiębiorców oraz instytucji

PORADNICTWO INDYWIDUALNE

w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, łącznie z reprezentacją przed sądem; a także doradztwo zawodowe

TERAPIE SPECJALISTYCZNE

psychologiczna, uzależnień, hipoterapia, oligofrenopedagogiczna, tyflopedagogiczna, sensomotorycznej terapii widzenia

PREWENCJA MOBBINGU

wspieramy pracodawców w realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy a także kompleksowo pomagamy ofiarom prześladowań

MEDIACJE

wspieramy Osoby, które wyrażają gotowość rozwiązania sporów na drodze pozasądowej

COACHING

dla klientów indywidualnych (w obszarze life-coachingu) oraz dla menedżerów (coaching businessowy)

OFERTA

DLA INSTYTUCJI

Kontakt

OFERTA

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Kontakt

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI WYDARZENIAMI

 

SPRAWDŹ