O NAS

JAK PRACUJEMY

Nasza kilkunastoletnia praktyka zawodowa pokazała, że najbardziej wymierne efekty pomocy osiąga się wtedy, kiedy dany problem czy sprawa są „zaopiekowane” wielowymiarowo.

Powołałyśmy więc do życia Pracownię Subsidium, zapraszając do współpracy wspaniałych specjalistów, tworząc dla Państwa interdyscyplinarny zespół osób, wspierających drugiego człowieka z empatycznym zaangażowaniem i pasją.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, szczególny nacisk kładziemy na kompleksowość usług pomocowych i rozwojowych, na świadczenie ich mobilnie, a także ONLINE.

Współpracujemy też z instytucjami, poszerzając ich ofertę o specjalistyczne usługi.  Szkolimy kadrę medyczną, pracowników oświaty i przedsiębiorców, projektując warsztaty dopasowane do zgłaszanych potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz
Katarzyna Tomasik- Kordas

 

NASI SPECJALIŚCI

 

Ewelina
Kalczyńska-Wrzeszcz

psycholog, psychoterapeuta, hipoterapeuta

Katarzyna
Tomasik-Kordas

radca prawny

Aneta
Kokot

dr nauk społecznych

 

Beata
Hanuszek

coach, mediator

 

Ewa
Siwecka

pedagog

 

psycholog z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, hipoterapeuta, trener umiejętności społecznych, specjalista w zakresie MAKATONu; autorka publikacji naukowych, realizatorka projektów szkoleniowo-mentoringowych, członek stowarzyszeń, działających na rzecz osób potrzebujących pomocy. Od kilkunastu lat wykładowca kursów dla specjalistów z dziedziny medycyny i oświaty; współautorka i trener warsztatów antymobbingowych, autorka i realizator treningu radzenia sobie z tremą oraz programów rozwojoweych z udziałem koni. Współzałożycielka Pracowni; od wielu lat wspiera m.in. osoby uzależnione od substancji i czynności, osoby doznające przemocy psychofizycznej, osoby nieuleczalnie chore, z niepełnosprawnością (oraz ich bliskich) a także osoby zdrowe, gotowe na dokonywanie korzystnych zmian w życiu. Prywatnie żona i mama trójki dzieci, realizująca pasję muzyczną, żeglarską, hippiczną.
radca prawny z kilkunastoletnią praktyką w sprawach z różnych gałęzi prawa, kilkuletni pracownik Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego jako Asystent Sędziego; od kilku lat prowadzi własną Kancelarię, zajmującą się doradztwem oraz reprezentowaniem osób fizycznych i prawnych przed sądami i innymi instytucjami; specjalizuje się w prowadzeniu spraw z prawa: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i prawa pracy. Jest współtwórcą Pracowni i współautorem specjalistycznych warsztatów przeciwdziałających mobbingowi; ma także doświadczenie w realizacji projektów unijnych, pomagając i doradzając osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje udzielając wsparcia osobom zgłaszającym się do niej z problemami, nie tylko prawnymi, a na co dzień z sukcesem łączy życie zawodowe z rolą żony i mamy dwóch synków.
dr nauk społecznych, adiunkt w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium w Gnieźnie, autorka licznych artykułów i pozycji zwartej w zakresie poradoznawstwa, doradztwa kariery dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współorganizator licznych konferencji, seminariów naukowo- badawczych. Koordynator licznych inicjatyw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci, młodzieży i dorosłych) w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. Wieloletni działacz i trener w zakresie przemocy w środowisku pracy (mobbing, molestowanie seksualne itp.)
coach ACC ICF, trener, mediator, wykładowca, właściciel firmy, menedżer do spraw zarzadzania kierunkami studiów podyplomowych w jednej z firm trenerskich, nauczyciel, historyk sztuki, magister kulturoznawstwa, a prywatnie mama trójki dzieci. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Doświadczenie zawodowe to 20 lat pracy z ludźmi, w tym wiele lat w marketingu, edukacji i coachingu. Działalność na rzecz edukacji została wyróżniona kilkoma nagrodami, w tym dwiema od Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Coachingowo pracuje z klientami indywidualnymi, w obszarze life-coachingu oraz z menedżerami. Była członkiem zespołu pracującym nad strategią rozwoju kultury miasta Bydgoszczy przy Urzędzie Miasta. Jest członkiem ICF Global i ICF Polska. Pasjonuje się rozwojem osobistym i pracą z ludźmi. Interesuje się teatrem i sztuką.
pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Sensomotorycznej Terapii Widzenia, systematycznie podnosi swoje kompetencje, biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno- pedagogicznej, gdzie prowadzi diagnozę dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny, terapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz prelekcje. Czynnie współpracuje z oświatą, prowadząc Szkoleniowe Rady Pedagogiczne. Jest autorką Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zespołem Downa. Od 13 lat systematyczne otrzymuje Bydgoski Grant Oświatowy w ramach którego realizuje Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej; współpracuje także z Wyższą Szkoła Bankową, gdzie pełni funkcję opiekuna merytorycznego i autora programu studiów podyplomowych : Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia dziecka. Na co dzień, wraz z synem, uwielbia kontakt z przyrodą, prace w ogrodzie oraz wycieczki rowerowe i podróże na wschód.