POMOC PSYCHOLOGICZNA ONLINE

Nie obawiaj się. Treści ujawniane przez Pacjenta są objęte tajemnicą zawodową. Nasze rozmowy są poufne.
Aby rozpocząć pracę online – koniecznie ustal wcześniej telefonicznie lub smsowo termin.
Tel.: +48 735 19 58 03


VIDEOROZMOWA

Zapraszam dorosłych i młodzież od 13 r.ż.

konsultacja psychologiczna

Zazwyczaj moimi pacjentami na odległość są:
- Polacy, przebywających za granicami kraju
- osoby z niepełnosprawnością ruchową
- osoby z chorobą ograniczającą lub uniemożliwiającą możliwość przemieszczania się
- osoby z miejscowości, w których możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy psychologicznej jest ograniczona

  • 140pln
  • 50min.

psychoterapia indywidualna

Praca terapeutyczna przebiega podobnie jak ta w gabinecie (vide: POMOC PSYCHOLOGICZNA W GABINECIE). Widzimy się na Skype, wspólnie ustalamy cele, czyli najważniejsze dla Ciebie, w danym momencie życia, obszary do zmiany. W zależności od tego nad czym będziemy pracować, nasze spotkania terapeutyczne online mogą trwać krótkoterminowo (ok. 12 systematycznych, cotygodniowych sesji) lub długoterminowo. Podczas trwania procesu terapeutycznego przydatne materiały wysyłam Ci drogą mailową.

  • 140pln
  • 50min.

WYMIANA SŁOWA PISANEGO

pocztą elektroniczną (mailowo)

Niektórzy moi Pacjenci, po sesjach gabinetowych, mają potrzebę konsultować od czasu do czasu swoje przekonania czy sposoby postępowania. Zapraszam Ich wówczas do wymiany korespondencji, za pomocą poczty elektronicznej. Mają w ten sposób szansę poddać swoje przekonania dłuższej analizie, samodzielnie dokonywać ich korekty, odtworzyć w dowolnym czasie treści terapeutyczne, odnieść się do nich w dogodnym czasie.

  • 70pln
  • 1 mailowa odpowiedź terapeutyczna

Czat

To altermnatywa dla osób, z potrzebą odbycia rozmowy terapeutycznej w czasie rzeczywistym, a których trudności artykulacyjne (wrodzone, po urazach) lub funkcjonowania społecznego (np.mutyzm) uniemożliwiają odbycie videorozmowy.

  • 70(140)pln
  • 30(60)min.