POMOC PSYCHOLOGICZNA W GABINECIE

Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci.

Gabinet w Koninie (ul. Kościuszki 13a
Gabinet w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 2


KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Może okazać się, że potrzebujesz tylko jednej rozmowy.
Czasem jednak by doświadczyć zmiany w swoim życiu, potrzebujesz czasu.
Zazwyczaj zanim rozpoczniemy proces terapeutyczny, przeprowadzam trzy spotkania diagostyczno-konsultacyjne.

  • 140pln
  • 50min.

TERAPIA PARY

Zapraszam małżonków i partnerów na wspólne spotkania, omawiające przyczyny pogorszenia relacji, ukierunkowane na poprawę komunikacji i pomoc w rozwiązaniu doświadczanych trudności (m. in. oziębłość emocjonalna, zdrada).

  • 220pln
  • 90min.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Wspólnie ustalimy cele, czyli najważniejsze dla Ciebie, w danym momencie życia, obszary do zmiany. W zależności od tego nad czym będziemy pracować, nasze spotkania terapeutyczne mogą trwać krótkoterminowo (ok. 12 systematycznych, cotygodniowych sesji) lub długoterminowo.
Dla Kogo?
• dla osób doświadczających trudności (kryzys/rozpad małżeństwa, trudności rozwojowe i wychowawcze dzieci i młodzieży, żałoba/osierocenie etc.)
• dla osób ciężko i/lub nieuleczalnie chorych somatycznie i ich bliskich
• dla osób z problemami w komunikacji i budowaniu relacji z innymi ludźmi (dzieci i dorośli)
• dla osób doświadczającym przemocy, stosującym przemoc i będącym świadkami zachowań przemocowych
- terapia zaburzeń lękowych
- terapia depresji (młodzież i dorośli)
- terapia ADHD u dorosłych i dzieci
- terapia uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych
* od substancji
* od wykonywanych czynności (telefon, gry komputerowe, hazard, zakupy, seks i in.)
- diagnoza stopnia uzależnienia
- psychoterapia uzależnień
- terapia dla bliskich
- terapia DDA

  • 140pln
  • 50min.

TERAPIA RODZINY

Rodzinę rozumiem jako system. Każdy z jej członków to ogniwo tego samego łańcucha, dlatego do pracy terapeutycznej zapraszam osoby dorosłe i dzieci. Wspólnie wypracujecie korzystne dla Was metody porozumiewania się, opartego na wzajemnych szacunku i zrozumieniu oraz nauczycie się rozwiązywania ważnych spraw, ugruntowując więzi.

Zapraszam rodziny doświadczające trudności, takich jak:
- kryzys/rozpad małżeństwa
- trudności rozwojowe i wychowawcze dzieci i młodzieży
- nieuleczalna choroba któregoś z członków rodziny
- utrata osoby bliskiej (żałoba/osierocenie)

  • 220pln
  • 90min.